jane_david_logo

cimla.co.il

0528302775

fon1

 

בלוג שמלות כלה 2017

שמלות כלה צנועות

בשנים האחרונות אנחנו חוזים במעין מהפכה מבורכת בתחום האופנה, שמתכתב בעצם עם שינויים תרבותיים וחברתיים שקורים בתוך ישראל עצמה. אם פעם, החילוניות הייתה מאופיינת בקריאת תיגר על כל מה שקשור בטקסים הדתיים כדי להתאים אותם לטעם הישראלי המשוחרר והחופשי, הרי שכעת יותר ויותר אנשים בוחרים לפנות למסורת ישראל גם מבחינת כיבוד הערכים והטקסים כמו חתונה ושאר שמחות ואירועים. הפועל היוצא מזה הוא חזרה לשמירת צניעות מכובדת ומאופקת,